Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 13:06

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Φορέας Aρωγός του eΜΤ cluster

Φορέας αρωγός του eMT cluster, ενός υπό ανάπτυξη οικοσυστήματος τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή 18 φορέων-μελών, είναι η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης. 

To eΜT cluster

Στόχος του eMT cluster είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών, το οποίο θα επιταχύνει και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, εισάγοντας τον όρο fast digital on boarding.

Στο eMT cluster συνδυάζονται πρωτοποριακές μέθοδοι που με την ολοκλήρωσή τους θα επιτρέπουν σε μια επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους να ενσωματώσει τεχνολογίες ολοκληρωμένης υποστήριξης λειτουργίας, δίνοντας παράλληλα σημασία στην προσαρμογή του ανθρώπινου παράγοντα στην αλλαγή που δημιουργείται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι επιχειρήσεις - μέλη του eMT cluster

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου  η πρώτη συνάντηση όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών που θα συμμετέχουν ως μέλη στο cluster καινοτομίας τεχνολογίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τίτλο eMT cluster.

Οι δεκαοκτώ (18) εταιρείες και οργανισμοί που συνθέτουν το eMT cluster είναι οι:

Πεδία - Τομείς Εφαρμογής του eMT cluster

Πεδία εφαρμογής του eMT cluster είναι οι κύριοι οικονομικοί τομείς της ΑΜΘ, δηλαδή η Αγροδιατροφή, η Μεταποίηση και η Αστική Κινητικότητα.

Σκοπός, Στόχοι & Αποτελέσματα του eMT cluster

Απώτερος σκοπός του eMT cluster είναι η ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ενός υψηλής κλάσης κόμβου τεχνολογικής αριστείας (technology innovation hub) και σημείου αναφοράς της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην προσέλκυση επιστημόνων και στην έμπρακτη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας και της χώρας.

Σημαντικός στόχος του eMT cluster είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων της ΑΜΘ στην πρόσβαση τους στον ψηφιακό κόσμο και η ανάδειξη των ωφελειών που δημιουργούνται στην δραστηριότητά τους από την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων που δίνουν ίση σημασία στην βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων,  στην προστασία του περιβάλλοντος , στην τήρηση των απαραίτητων προτύπων ποιότητας και στην βιώσιμη υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου. 

Καθώς οι σχετικές ανάγκες είναι κοινές για άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας και ταυτόχρονα αποτελούν σημείο ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το eMT cluster θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, επιδιώκοντας την επανάληψη παρόμοιων εγχειρημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φορέας-Αρωγός του eMT cluster

Φορέας-Αρωγός του eMT cluster είναι η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης με έδρα την Ξάνθη, που εγκρίθηκε ως τέτοιος στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας- ΣΣΚ» του ΕΠΑΝΕΚ Άξονας 2 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

Ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία, η τελική μορφή του eMT cluster θα διαμορφωθεί με την πρόταση που θα υποβληθεί τις προσεχείς ημέρες στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης- προς Επιχειρήσεις της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας – ΣΣΚ».

 

 

 

images/emt-icons-35-white.png  3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, ΤΚ
   67100, Ξάνθη
images/emt-icons-32-white.png  +30 25410 83370
images/emt-icons-33-white.png  info@emtcluster.gr

 

 
© 2024 Ten06
All Rights Reserved
icon