Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2024 10:43

Ολοκλήρωση εκδήλωσης "Καινοτομία και Τεχνολογίες στην Κυκλική Οικονομία"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση “Καινοτομία και Τεχνολογίες στην Κυκλική Οικονομία” που διοργανώθηκε από το eMT cluster, με Φορέα Αρωγό την ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στην Επιχειρηματική & την Εκπαίδευση – DigiT.DSS.Lab, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τις επιχειρήσεις - μέλη των cluster CirOWa και CHOICE PLUS.

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στις 21 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, οι εκπρόσωποι των 3 προαναφερθέντων clusters είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους σκοπούς και την εξέλιξη των εργασιών των έργων τους, ενημερώνοντας το κοινό και αναδεικνύοντας τα στοιχεία που δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των συγκεκριμένων συνεργατικών συνεταιρισμών.

Ο Γιώργος Τσεκούρας, επιστημονικός υπεύθυνος του Choice, παρουσίασε τον κεντρικό άξονα του σχηματισμού που είναι η υποστήριξη της βιομηχανικής έρευνας για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του τροφίμου. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παπασταματίου, συντονιστής του eMT cluster ανέπτυξε το σκοπό του έργου που είναι η διευκόλυνση της μετάβασης επιχειρήσεων στο ψηφιακό μετασχηματισμό και παρουσίασε συνοπτικά τα όσα ανέπτυξαν οι 15 τεχνολογικές εταιρείες – μέλη στο πλαίσιο του. Τέλος, ο Νίκος Τσότσολας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του CiroWA παρουσίασε το σκοπό του που είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών και διαδικαστικών συστημάτων για την δημιουργία αξίας στην αλυσίδα αποβλήτων και στην υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας.

Όλοι οι ομιλητές στην εκδήλωση αφενός παρουσίασαν το επιστημονικό, καινοτομικό και δημιουργικό έργο που έχει συντελεστεί στα αντίστοιχα clusters και αφετέρου εστίασαν σε ουσιαστικά θέματα που αντιμετωπίστηκαν, αναφορικά με (α) την ευρύτερη κατανόηση της σημασίας της κυκλικής οικονομίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων, από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης κόστους για τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, και από την πλευρά της ανταγωνιστικότητας (β) τη δυσκολία των επιχειρήσεων να κατανοήσουν και κατά συνέπεια να υιοθετήσουν την τεχνολογία στην λειτουργία τους και (γ) την ουσιαστική πρόοδο που έχουν επιτελέσει οι εταιρείες – μέλη των clusters στην ανάπτυξη καινοτόμων και ταυτόχρονα πρακτικών μεθόδων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από τις συζητήσεις που ακολούθησαν τις εισηγήσεις, είναι ότι η συνεργασία μεταξύ των συγκεκριμένων clusters είναι περισσότερο από επιθυμητή, δεδομένης της δυνατότητας ανταλλαγής τεχνογνωσίας που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ επιχειρήσεων συμπληρωματικών αντικειμένων. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί άλλωστε, παράγουν έργο που έχει άμεσες επιδράσεις στην ευρύτερη οικονομία, καθώς τα αποτελέσματα των εργασιών τους καταλήγουν είτε πιλοτικά είτε ενεργά σε επιχειρήσεις-χρήστες, συνεπώς η πρωτοβουλία της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει την διαμόρφωσή τους θα πρέπει να θεωρηθεί εμπνευσμένη. Η λειτουργία των clusters έχει πολυδιάστατο αντίκτυπο: στην ενίσχυση των εταιρειών -μελών για την παραγωγή λύσεων και προϊόντων με διεθνή απήχηση, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους, στο περιβαλλοντικό οικοσύστημα με την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τοπικών και ευρύτερων περιοχών με την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και της διακράτησης αξιόλογου προσωπικού.


Αξίζει να σημειωθεί πως πρόθεση και των τριών συνεργατικών σχηματισμών που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, όπως περιγράφηκε από τους εκπροσώπους τους, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ως Φορέα Διαχείρισης των έργων τους, είναι να προχωρήσουν στην διαμόρφωση της κατάλληλης οργάνωσης και επιχειρησιακής κατεύθυνσης για την συνέχιση της λειτουργίας τους, εν μέρει με ιδίους πόρους και εν μέρει με την αξιοποίηση άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το eMT Cluster εκπροσώπησε εκ μέρους του Φορέα Αρωγού, ο Σταύρος Αμοιράς, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών του eMT cluster, explicit.io και act4energy, των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας συνδέεται με τον τομέα της κυκλικής οικονομίας.