Τουρισμός & Smart Cities

eMTTourism/ SmartCities

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αποτελούν καταλύτη στην εξυπηρέτηση του πολίτη και του ταξιδιώτη σε μια περιοχή. Οι «έξυπνες πόλεις» στηρίζονται στην τεχνολογία για να διευκολύνουν την μετακίνηση μέσα στην πόλη, να συμβάλλουν στην σημαντική μείωση της κίνησης και της ρύπανσης, να εξομαλύνουν την ροή της κυκλοφορίας, να αναδείξουν περιοχές, να μειώσουν την γραφειοκρατία και να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι «έξυπνες πόλεις» συνδέονται με τις μεταφορές και λαμβάνουν ενδιαφέρουσες διαστάσεις όταν συνδυάζονται με ΜΜΜ και κόμβους όπως λιμάνια, σταθμούς τρένων και άλλα.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής που αντλούνται από συγκέντρωση εκπομπών δεδομένων (data emitters), IoT, πολυτροπικές βάσεις δεδομένων,  συστήματα υψηλών διεργασιών, webservices, διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα συστήματα, στατιστική κλπ.,  αποτελούν την βάση για την καινοτομία που εισάγει το eMT cluster στο τομέα αυτό:

  1. SmartCitiesPlatform. Διασύνδεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές σε ένα κεντρικό σύστημα με σκοπό να επιτρέπεται στους χρήστες να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τις πολυτροπικές μεταφορές, το θεματικό ή γενικό τουρισμό κ.α.
  2. Μελέτη στο κλάδο της Μπλε Οικονομίας, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά ενός τόπου που συνορεύει με την θάλασσα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του, σε συνδυασμό με τις πολιτικές και απόψεις των παραγωγικών φορέων (επιχειρήσεις, δήμοι, επιμελητήρια), καταλήγοντας σε στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελώντας το υπόβαθρο των “έξυπνων πόλεων”.
  3. Σύστημα προσωποποιημένων διαδρομών σε μία περιοχή που σκοπό του έχει να αναδείξει τα χαρακτηριστικά μίας περιοχής (παντός είδους - λαογραφικά, πολιτιστικά, τουριστικά, γαστρονομικά κλπ.) και να τα συνδυάσει με τις προσωπικές επιλογές επισκεπτών ή εντόπιων τουριστών, αυξάνοντας τους πόλους έλξης μιας περιοχής.
icon
© 2023 Ten06
All Rights Reserved