Ιστορικό

Το eMT cluster, είναι ένα εγκεκριμένο cluster από την ΓΓΕK στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ/Άξονας 02 - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ βάσει σχετικής απόφασης της ΓΓΕK. Φορέας Αρωγός του έργου είναι η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης (ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ο.Ε.).

 

Το όραμα και η κατεύθυνση του eMT cluster διαμορφώθηκε από την εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, στηριζόμενη στην εκτεταμένη γνώση της σχετικά με τις ανάγκες και τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Το eMT cluster αναδεικνύει τα ουσιαστικά οφέλη που δημιουργούνται από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις και την οικονομία, καθώς επίσης και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρέχονται από τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας.

 

Η σύνθεση των μελών του eMT cluster έγινε με γνώμονα την ικανότητά τους να αναπτύσσουν καινοτομικές τεχνολογίες, συνυφασμένες με τις ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνεται το cluster: αγροτικές, μεταποιητικές, τουριστικές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικές και εμπορικές.

 

Σημαντική πρόκληση του έργου είναι, οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του cluster, να καταδεικνύουν την ευρεία προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων, να είναι απλοποιημένες (ταχύτερη και ευκολότερη προσαρμογή) και να αξιοποιούν υφιστάμενες επενδύσεις των επιχειρήσεων-χρηστών. Πυλώνες αυτών των προκλήσεων είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας και η διαλειτουργικότητα. Οι λειτουργικοί κανόνες των clusters αποτέλεσαν καταλυτικό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων.

 

Το eMT cluster ξεκίνησε τις εργασίες του το 2021 και η ουσιαστική επιτάχυνση έγινε με την έγκριση του έργου από την ΓΓΕΚ τον Ιούλιο 2022.

 

To eMT cluster λειτουργεί ως Κοινοπραξία μεταξύ των μελών του, με πλήρη διοικητική δομή στα πρότυπα μεγάλων οργανισμών. Το eMT cluster όμως καινοτομεί και στον τομέα της διοικητικής δομής, σε συνδυασμό με το εύρος των τομέων εφαρμογής, καθώς η διευρυμένη του σύνθεση (15 τεχνολογικές εταιρείες-μέλη συνεπικουρούμενες από άλλες 2 τεχνολογικές εταιρείες και 3 πανεπιστημιακά ιδρύματα), λειτουργεί με την δομή matrix, διαμερίζοντας οριζόντια τον κύκλο εξέλιξης ενός τεχνολογικού έργου αλλά και κάθετα τις τεχνολογικές του ενότητες, οι οποίες και διαχωρίζονται ως εξής:

  • eMT Metaplatform,
  • eMT Agro,
  • eMT Manufacturing,
  • eMT SmartCities & Tourism,
  • eMT HR support

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2023 με την υλοποίηση σημαντικών τεχνολογικών εφαρμογών από τις εταιρείες μέλη, όπως αυτές παρουσιάζονται στις σελίδες των τεχνολογικών δραστηριοτήτων του παρόντος ιστοτόπου.

 

Η πλούσια εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις συνέχισής του. Το eMT cluster, με την στήριξη της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης ως Φορέα Αρωγού, έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων όπως η Thinc Thrace incubator, το Lab40 και το Lighthub στις περιοχές τις Ξάνθης, της Δράμας και της Αλεξανδρούπολης αντίστοιχα. Επιπλέον συνεργασίες αναπτύχθηκαν με τον πρώτο Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) στον Τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα, #DigiAgriFood, συμμετέχοντας έτσι στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ως cluster τεχνολογίας, μέσα από πολυάριθμες εκδηλώσεις και συναντήσεις τόσο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος, έχει επιτύχει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τεχνολογικές λύσεις για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

 

Μέσα από την σύμπραξη των μελών του eMT cluster, έχουν αναπτυχθεί γόνιμες συνεργασίες, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με συμπράξεις και συμμετοχή σε νέα έργα. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλα clusters στην Ελλάδα έχει ενδυναμώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό του eMT cluster, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί με στόχο την καινοτομία και όχημα τις νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις, προσελκύοντας συνεχώς νέα μέλη, όχι μόνο από το χώρο της τεχνολογίας αλλά και από επιχειρήσεις άλλων κλάδων, οι οποίες έχουν αποκτήσει την εμπειρία του ψηφιακού μετασχηματισμού συμβάλλοντας στην ανάδειξη καλών πρακτικών. 

Επίσης, στο eMT cluster συμμετέχουν το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Image
Image
 

 

 

images/emt-icons-35-white.png  3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, ΤΚ
   67100, Ξάνθη
images/emt-icons-32-white.png  +30 25410 83370
images/emt-icons-33-white.png  info@emtcluster.gr

 

 
© 2024 Ten06
All Rights Reserved
icon

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/emtclust/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227