Ιστορικό

Το eMT cluster, εγκεκριμένο cluster από την ΓΓΕK στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ/Άξονας 02 - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ βάσει σχετικής απόφασης της ΓΓΕK ο Φορέας Αρωγός του έργου είναι η εταιρεία ena - Σ. Αμοιράς - Δ.Μπαρδακίδης Ο.Ε. – (ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης).

Η διαμόρφωση του οράματος και της κατεύθυνσης του eMT cluster έγινε από την ena, στηριζόμενη στην εκτεταμένη γνώση της σχετικά με τις ανάγκες και τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το eMT cluster στηρίζεται στα ουσιαστικά οφέλη που δημιουργούνται από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις και την οικονομία, όπως επίσης και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρέχονται από τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας.

Το αντικείμενο του eMT cluster είναι η ταχεία εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (fast digital on boarding) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους. Συγκεντρώνει καινοτομίες που μπορούν να δημιουργηθούν από Τεχνολογίες Πληροφορικής, είτε αυτές αφορούν σε νέες αναπτύξεις είτε σε καινοτόμες εφαρμογές τους.

Βάσει της διαδικασίας που ορίστηκε από την ΓΓΕΤ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ena υπέβαλλε την πρότασή της για την Α' φάση του έργου, η οποία και εγκρίθηκε ως το πρώτο cluster τεχνολογιών πληροφορικής στην ΑΜΘ. Στη συνέχεια, η ena ακολούθησε μια εκτεταμένη επικοινωνία με πολυάριθμές επιχειρήσεις και ιδρύματα με σκοπό τη διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης των μελών στα πλαίσια της Β' φάσης του έργου και ολοκληρωμένης πρότασης που κατατέθηκε τον Μάρτιο 2021. Η έγκριση της Β' φάσης αναμένεται.

Η διαμόρφωση του τελικού αντικειμένου του eMT cluster επετεύχθη ύστερα από μία ολιστική διαδικασία: Η ena επικοινώνησε το όραμα ως φορέας αρωγός του eMT cluster, σε πολυάριθμες επιχειρήσεις πληροφορικής και ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο για την Α' όσο και για την Β' Φάση. Συγκεντρώθηκαν επιμέρους σχέδια καινοτόμων αναπτύξεων από τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα αυτά και κατέληξε σε μία ενιαία κατεύθυνση, ύστερα από το συντονισμό όλων των προσεγγίσεων, με γνώμονα τις βασικές αρχές των clusters καινοτομίας.


Επίσης, στο eMT cluster συμμετέχουν το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Image
icon
© 2023 Ten06
All Rights Reserved

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/emtclust/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227