Μεταποίηση & Βιομηχανία

eMTManufacturing

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Μεταποίηση και Βιομηχανία στοχεύουν στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των σταδίων παραγωγής (από την σύνδεση της παραγγελίας του πελάτη μέχρι την έγκαιρη παραγγελία των πρώτων υλών), την μεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των πόρων (ανθρωπίνων και μηχανών), την μείωση κόστους, την εξασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ασφάλεια ανθρωπίνου δυναμικού και εγκαταστάσεων.

Συνθέτοντας το industry4.0  στο eMT cluster χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες IoT, εξειδικευμένοι αισθητήρες, data warehouse, Business Intelligence, συστήματα διαχείρισης πόρων και υλικών (ERP, MRP, PMS κλπ.) για την αυτοματοποίηση της παραγωγής μέσα στο εργοστάσιο και την διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας.
icon
© 2023 Ten06
All Rights Reserved