Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 08:48

Καλωσορίζουμε επισήμως τα μέλη του eMT cluster

 

"Καλωσορίζουμε επισήμως τα μέλη του eMT cluster"

Με σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση το αρχικό σχήμα του συνεργατικού σχηματισμού eMT cluster, με Φορέα Αρωγό την ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και συνολικό προϋπολογισμό έργου για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το ποσό των 2.472.036,50 ευρώ.  

Ως μέλη του eMT cluster που θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» εγκρίνονται οι παρακάτω επιχειρήσεις:

 • ΦΜ Επιχειρείν Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  (Φ. Παραστατίδης - Μ. Πουσπουρίκας ΟΕ) με αντικείμενο την παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

 • OTS SA (Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας ΑΕ) με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Φορέων και του Δημόσιου Τομέα και άλλων Οργανισμών.

 • Act4energy (Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Βιοαερίου ΙΚΕ) που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την προσομοίωση διεργασιών, τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και την αύξηση απόδοσης νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου

 • Τen06 (Ten06.gr Μονοπρόσωπη ΙΚΕ), η οποία προσφέρει υπηρεσίες για επιχειρήσεις που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία προσαρμοσμένη στο αντικείμενό τους με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας, την πρόσβαση σε διερευμένο κύκλο πελατών και στον εκσυγχρονισμό τους.

 • Lioncode (Παπαδόπουλος Ιωάννης & Σία ΕΕ) με αντικείμενο την υλοποίηση έργων e-commerce, πληροφοριακών συστημάτων, mobile εφαρμογών και digital marketing. 

 • EFB (Engineers for Business Υπηρεσίες Τεχνολογίας και Μηχανικής Ανώνυμη Εταιρεία) με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων Εφαρμοσμένης Ψηφιακής Τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, στους τομείς της Πρωτογενούς Παραγωγής, των Logistics και του Περιβάλλοντος.

 • Alpha Plan Consultants (Αλεξιάδης Κ. Και Σία ΙΚΕ) που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.

 • Vertitech Ανώνυμη Εταιρεία με αντικείμενο τη διαχείριση εκπαιδευτικών συστημάτων, και την ανάπτυξη λογισμικών με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε εφαρμογές κάθετων αγορών

 • SEEMS (Smart Engineering Management Solutions IKE) με αντικείμενο την ανάπτυξη Λύσεων ΙοΤ (Internet of Things - Διαδίκτυο των Πραγμάτων) με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για την υποστήριξη βιομηχανικών μονάδων 

 • MyIP Net Works Υπηρεσίες Διαδικτύου ΟΕ, η οποία προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για να καλύψει το σύνολο των αναγκών των πελατών της όσον αφορά της υπηρεσίες Internet και Datacenter.

 • GeoSense Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με αντικείμενο την παροχή λύσεων στον κλάδο της Γεωπληροφορικής, όπως drones, Ρομποτικά Συστήματα, GPS/GNSS, Τοπογραφικού Εξοπλισμού, Συστήματα Mobile Mapping, Γεωραντάρ, Θερμικές κάμερες κτλ. 

 • Genet Advertising (Generation Network Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία) με αντικείμενο το web design, το digital marketing, την ανάπτυξη apps & εφαρμογών CRM και τη δημιουργία κάθε είδους ψηφιακής εφαρμογής που σχετίζεται με την εμπορική, την οργανωτική και την επικοινωνιακή λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης.

 • Explicit Ai Εταιρεία Παροχής Λύσεων Νέων Τεχνολογιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με αντικείμενο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ΙοΤ, ML, ΑΙ) για τη βελτιστοποίηση και την αποδοτικότητα των ζωικών εκτροφών.

 • Cogninn - Cognitive Innovations Private Company, η οποία παρέχει τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως ίντερνετ και τηλεπικοινωνίες, βιοιατρική, οικονομικά, ηλεκτρονική και ενέργεια.  

 • Athens Technology Center Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία Εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας με αντικείμενο την παροχή και την υποστήριξη καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες. 

Το eMT cluster, ο πρώτος συνεργατικός σχηματισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλωσορίζει με μεγάλη χαρά τις παραπάνω επιχειρήσεις. Με την εγκριτική απόφαση νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια θα υλοποιηθούν από τα μέλη του eMT cluster.

Στόχος του eMT cluster είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το οποίο θα επιταχύνει και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενός υψηλής κλάσης κόμβου τεχνολογικής αριστείας - σημείου αναφοράς της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην προσέλκυση επιστημόνων και στην αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας και της χώρας. 

Πεδία εφαρμογής του eMT cluster είναι η Αγροδιατροφή, η Μεταποίηση, ο Μετασχηματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και η Αστική Κινητικότητα

Με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ένταξης εντάσσονται προς χρηματοδότηση 21 επιπλέον πράξεις κρατικών ενισχύσεων οι οποίες πληρούν τα κριτήρια πληρότητας και επιλεξιμότητας και συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία.

Διαβάστηκε 442 φορές
icon
© 2023 Ten06
All Rights Reserved